top of page
사업소개

사업소개

COMPANY

오시는길

홈 > 사업소개 > 오시는길

  • 씨 부산 본사

           주소 :   부산광역시 해운대구 센텀중앙로 97 A동 1606 

           센텀역 부산 동해선 2번 출구에서 걸어서 10분거리입니다.

  • 씨 서울 오피스

           주소 :   서울시 영등포구 여의도동 13-21 맨하탄21 912호

  • 씨 USA 미국 브랜치

           주소 :   4215 163rd St., #3, Flushing, NY 11358 (USA)

bottom of page